Medlem i System Avanti Under Avanti-varumärket arbetar ett stort antal medlemsföretag över hela landet.

Dataskyddspolicy för Personuppgifter

Register: AB Norrfjärdens Brunnsborrningar håller ett register över kunder och användare som har sökt kontakt eller köpt någon tjänst eller material. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-post, ekonomisk information och transaktioner.

Syfte: Personuppgifterna används av AB Norrfjärdens Brunnsborrningar för kommunikation, fakturering, rapportering till SGU, information och leverans av produkter och tjänster.

Cookies: Vi använder oss inte av cookies på vår hemsida

Vem får ta del av dina uppgifter: Personuppgifter kan lämnas ut till AB Norrfjärdens Brunnsborrningars samarbetspartners såsom t.ex. VVS-installatörer och externt laboratorium.
Banker, och liknande leverantörer.
Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster för att kunna fullfölja finansiella ärenden.
Myndigheter: Personuppgifter lämnas endast ut till myndigheter där så krävs med stöd av lag eller
myndighetsbeslut.

Var: AB Norrfjärdens Brunnsborrningars data lagras på Storgate.se samt i våra egna hårddiskar på kontoret, inloggningsuppgifter känner bara VD och kontorist till.

Hur länge: Personuppgifter sparas till dess användaren själv säger upp/ifrån.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering: Alla användare har rätt att utan kostnad begära information/rättelse/radering av uppgifter.
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att uppgifterna inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.
Det kan dock finnas legala skyldigheter för AB Norrfjärdens Brunnsborrningar, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning men också från konsumenträttslagstiftning.
Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet.

För kontakt med oss maila info@borrarna.se

Dataskyddspolicyn uppdaterades 2018-05-22

Våra tjänster