Medlem i Borrföretagen.

Under Borrföretagen-varumärket arbetar ett stort antal medlemsföretag över hela landet.

Våra tjänster

Läs mer

Bergvärme

Vi hjälper dig med borrningsarbeten för bergvärme, vatten, energi och anläggning.

Läs mer

Vatten & Brunnsborrning

Vattenborrningar och pumpinstallationer enligt Borrföretagens system.

Läs mer

Filterbrunnar

Brunnar vid vattenförande jordlager.

Läs mer

Pumpar & Filter


Installation & service av pump- och vattenreningsanläggningar.

Norrfjärdens Brunnsborrning

Norrfjärdens brunnsborrningar utför borrningsarbeten för bergvärme, vatten, energiborrning och anläggning. Vårt närmaste marknadsområde är Piteå, Luleå, Boden, Skellefteå och vi åtar oss uppdrag över hela Sverige.

Våra kunder är både privatpersoner samt byggföretag och myndigheter till vilka vi har genomfört ett antal stora projekt.
Företaget har i dag 5 anställda varav en på kontoret och 2 kompletta borriggar som utför det mesta av borrningsarbeten för vatten, bergvärme, energi och anläggning.

Bergvärme / Brunnsborrning:

Borrmaskinens borrvertyg drivs av högt lufttryck från en dieseldriven kompressor. Borrverktyget, borrhammaren slår täta slag på borrkronan som samtidigt roterar. Borrkronans stift av hårdmetall krossar berg, sten och grus till små fina partiklar (borrkax). Efter hand som borrkronan arbetar sig ned i marken förs tryckluften ned till borrhammaren genom borrör i 3-meterslängder. Läs mer under tjänster.

Specialborrningar över hela världen

Vi har även nöjet att få utföra specialborrningar åt stålverk (salamander tapping) runt om i världen bland annat Canada, Holland, Indien & Italien.