Bergvärme

Kontakta oss då du behöver hjälp med

BergvärmeBorrning bergvärmeEnergiborrning

Vi arbetar med borrning för bergvärme med Borrföretagen för bergvärme, vilket borgar för den bästa kvaliteten.
Vi erbjuder energiborrning för bergvärme inom områdena Piteå, Luleå, Boden, Skellefteå i Norrbotten och Västerbotten.

Varför välja oss vid borrning för bergvärme?
Inom Borrföretagen-organisationen har vi tagit hänsyn till både geologiska förhållanden och många års tekniska erfarenheter, när vi utvecklat Bergvärme. Det är en väldimensionerad anläggning, som med naturlagarnas hjälp tar tillvara ”gratisenergin” under våra fötter.

Att tänka på innan borrning:

  • Ansökan borrtillstånd Piteå, se pdf
  • Ledningskollen länk
Installation av bergvärme

En komplett bergvärmeinstallation består av flera olika arbetsmoment. Under normala omständigheter påbörjas installationen med att en energibrunn borras. Detta brukar normalt ta en till tre arbetsdagar. I samband med detta grävs ett förläggningsdike mellan energibrunn och husvägg och samtidigt sker ofta håltagning i yttervägg för kollektorröret. Vid installationen av värmepump sker först elinstallation, därefter inkoppling mellan värmepump och radiatorsystem.

Nästa steg är att koppla ihop värmepumpen med energibrunnen via kollektorrören, som dragits in genom ytterväggen. När detta skett fylls kollektorrören med vätska. Därefter återstår igångkörning, avluftning och inställning av värmepumpens styr- och reglerutrustning.

Att installera värmepumpen och borra energibrunnen brukar normalt ta tre till fem arbetsdagar. För att du inte skall vara utan värme och varmvatten kopplas värmepumpens elpatron – eller annan värmekälla som du har tillgång till – in på värmesystemet under installationstiden.

Bergvärme, borrning bergvärme, energiborrning, Skellefteå Västerbotten, Piteå, Luleå, Boden, Norrbotten
Bergvärme, borrning för bergvärme eller energiborrning

Vid bergvärme i dagligt tal handlar det om att utvinna energin ur grundvattnet genom att borra hål i berggrunden i området 50-200 m beroende på hur grundvattnet fördelar sig i området och utefter en så lång sträcka som möjligt i borrhålet som är omsluten av grundvatten och ta ut värmeenergi ur vattnet genom att sänka temperaturen på vattnet i borrhålet via värmepumpar placerade i marknivå.

Temperaturen på grundvattnet sänks i medeltal med 3-4 grader. Under förutsättning att vattenomsättningen i borrhålet är god, kan relativt stora energimängder utvinnas ur enbart ett enda borrhål. Energin är en produkt av temperatursänkningen på vattnet och volymströmmen vatten som tas in i värmepumpens värmeväxlare.

Genom att gradvis stega upp temperaturen genom att mellanlagra vattnet i en varmvattenaccumulator som återcirkuleras till värmepumpen kan man nå upp till och hålla en temperatur på vattnet i en accumulatortank på cirka +50 grader som sen kan pumpas ut i radiatorer i exempelvis bostadshus för uppvärmning av luften eller användas för tappvarmvatten. De accumulatortankar som erfodras för att uppnå önskade temperaturer utnyttjas också för att lagra värmeenergi under nattetid då i allmänhet uttagen värme hos förbrukaren är lägre än under dagtid

Våra tjänster

Läs mer

Bergvärme

Vi hjälper dig med borrningsarbeten för bergvärme, vatten, energi och anläggning.

Läs mer

Vatten & Brunnsborrning

Vattenborrningar och pumpinstallationer enligt Borrföretagens system.

Läs mer

Filterbrunnar

Brunnar vid vattenförande jordlager.

Läs mer

Pumpar & Filter


Installation & service av pump- och vattenreningsanläggningar.