Norrfjärdens Brunnsborrningar erbjuder

BrunnsborrningBorrning vatten

Vatten/Brunnsborrning

Vi utför våra vattenborrningar och pumpinstallationer enligt Borrföretagens system, som erbjuder helhetslösningar för alla tänkbara behov.
Vi har även försäljning av vattenpumpar och filter. Vi är återförsäljare för Grundfos – besök gärna deras hemsida för information om deras pumpprogram: www.grundfos.com

Vi erbjuder borrning för vatten inom områdena Piteå, Luleå, Boden, Skellefteå i Norrbotten och Västerbotten.

Om vattenborrning

Pumpmontering – Vilken teknik som bör användas för att borra en brunn avgörs av markförhållandena. I lösa jordlager som grus och sand krävs en speciell teknik, i berg en annan.
Sänkborrmetoden är den tekniskt mest lämpade för borrning efter vatten. Metoden ger ett rakt borrhål ned till önskat djup. Arbetet sker snabbt och relativt tyst. Normalt tar det en till tre dagar att borra en brunn.
Om man inte på förhand kan avgöra var det finns vatten, är det klokt att placera brunnen så att ledningsdragningen blir så enkel som möjligt.

Borrmaskinens borrverktyg drivs av högt lufttryck från en dieseldriven kompressor. Borrverktyget, borrhammaren, slår täta slag på borrkronan som samtidigt roterar. Borrkronans stift av hårdmetall krossar berg, sten och grus till fina små partiklar, så kallad borrkax. Efter hand som borrkronan arbetar sig ned i marken förs tryckluften ned till borrhammaren genom borrör i 3-meterslängder.
Det är överskottsluften från borrhammaren som ser till att påträffat vatten rusar upp och gör att borrningen kan avbrytas i rätt ögonblick. Borrning genom det översta jordlagret sker med borrutrustning som samtidigt för ned skyddande stålrör för brunnens infodring mot ytvatten.

Vattenmängd och borrdjup

Förbrukningen av vatten varierar beroende på familjestorlek och andra faktorer. Socialstyrelsen rekommenderar 200 liter/person och dygn. Med tanke på att förbrukningen är ojämnt fördelad över dygnet kan det vara fördelaktigt att tala om dygnstillrinning i brunnen i stället för det vanliga, liter/tim. Det gäller speciellt eftersom brunnen i sig också blir en reservoar genom vattenpelaren i borrhålet. Borrdjupet som behövs innan man träffar på vatten varierar. I det enskilda fallet är det omöjligt att säga exakt på vilket djup man skall träffa på tillräcklig vattenmängd.

Välkommen att kontakta oss, så hjälper vi er att hitta den optimala lösningen för de förhållanden som råder just där ni vill ha en brunn!

Våra tjänster

Läs mer

Bergvärme

Vi hjälper dig med borrningsarbeten för bergvärme, vatten, energi och anläggning.

Läs mer

Vatten & Brunnsborrning

Vattenborrningar och pumpinstallationer enligt Borrföretagens system.

Läs mer

Filterbrunnar

Brunnar vid vattenförande jordlager.

Läs mer

Pumpar & Filter


Installation & service av pump- och vattenreningsanläggningar.