Dataskyddspolicy

Varför ska jag läsa denna policy?

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Syftet med GDPR är att säkerställa skyddet för fysiska personers personuppgifter. Fysiska personer ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett enda regelverk när det bedriver verksamhet i flera EU-länder. Enligt förordningen är personuppgifter all information om en identifierbar fysisk person. Denna policy beskriver hur vi på vår webbplats samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

AB Norrfjärdens Brunnsborrningar håller ett register över kunder och användare som har sökt kontakt eller köpt någon tjänst eller material. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-post, ekonomisk information och transaktioner.

Hur kommer ni använda min information?

Personuppgifterna används av AB Norrfjärdens Brunnsborrningar för kommunikation, fakturering, rapportering till SGU, information och leverans av produkter och tjänster.

Med vilka delar ni min information med?

Personuppgifter kan lämnas ut till AB Norrfjärdens Brunnsborrningars samarbetspartners såsom t.ex. VVS-installatörer och externt laboratorium.
Banker, och liknande leverantörer. Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster för att kunna fullfölja finansiella ärenden.
Myndigheter: Personuppgifter lämnas endast ut till myndigheter där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren. Det finns två typer:

1. Den ena typen sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Filen används t.ex. för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån sina önskemål och intressen.

2. Den andra typen kallas sessionscookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessionscookies försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. Ingen personlig information, t.ex. e-post eller namn, sparas om besökaren.

Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

Analysverktyg för webbstatistik

Vår webbplats använder Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Följande cookies skapas:

_ga är en permanent cookie som används för att särskilja användare och sessioner/besök. Den uppdateras vid varje sidvisning, och förfaller ett år efter att den sätts eller senast uppdateras.

_gat är en sessionscookie som används för att beräkna nya sessioner/besök. Den uppdateras vid varje sidvisning, och förfaller 30 minuter efter att den sätts eller senast uppdateras.

Om ni inte vill acceptera lagring av cookies

Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

För mer information om cookies och hur du kan ändra din webbläsares inställningar kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org. Google Analytics erbjuder dig möjligheten att motsätta dig all insamling av webbstatistik genom att klicka på denna länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Vart har ni min information?

AB Norrfjärdens Brunnsborrningars data lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen samt i våra egna hårddiskar på kontoret, inloggningsuppgifter känner bara VD och kontorist till.
Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Hur länge lagras informationen?

Personuppgifter sparas till dess användaren själv säger upp/ifrån.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Alla användare har rätt att utan kostnad begära information/rättelse/radering av uppgifter. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att uppgifterna inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för AB Norrfjärdens Brunnsborrningar, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning men också från konsumenträttslagstiftning. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 25 May 2018.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på .